Skip to content

Akti in pravilniki

1  Akt o ustanovitvi VŠP

Poslovnik o delu UO VŠP

3  Statut VŠP

Poslovnik o delu AZ VŠP

Poslovnik o delu Senata VŠP

6  Merila za izvolitve v nazive visokošolski učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev VŠP

6 a)  Vloga za izvolitev v naziv

6 b)  Življenjepis kandidata

6 c)  Bibliografija

6 d)  Točkovalnik 

6 a1) Merila za izvolitve v nazive VŠP – 16.3.2012

Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti VŠP

8    Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na VŠP

Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na VŠP

10  Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti VŠP

11   Poslovnik o kakovosti VŠP

12  Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na VŠP

13   Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela VŠP

14 Pravilnik o delovanju in sestavi študentskega sveta

15  Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti

16  Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

17   Pravilnik o izvedbi študentske ankete

18  Strategija kakovosti VŠP

19  Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (Ur. l. RS, št. 56-2016)

19 a)         Priloga 1 – Listina diplome

19 b)        Priloga 2 – Diplomska mapa
20  Pravilnik o založniški dejavnosti

20 a)         Priloge k Pravilniku o založniški dejavnosti

21  Pravilnik za občane

21 a)        Status občana

21 b)        Prijava občana

22   Praktično izobraževanje

22 a)        Navodila Praktičnega izobraževanja

22 b)        Poročilo študenta

22 c)        Poročilo mentorja

22 d)        Vloga za priznavanje PRI

22 e)        Natančen seznam del in nalog

22 f)        Sporazumi o izvajanju PRI

23  Merila za dodelitev sredstev 2023

24  Projektna skupina za pripravo pripravo študijskega programa Bionika v tehniki