Skip to content

Organi VŠP

Upravni odbor VŠP

Branko KUMER, (Center šolskih in obšolskih dejavnosti) predstavnik ustanovitelja in predsednik Upravnega odbora VŠP

Aleksander MLAKAR (Trelleborg Slovenija d.o.o.), predstavnik delodajalcev

Ljudmila LIPONIK, predstavnica zaposlenih iz področja visokošolske dejavnosti

dr. Klavdija RIŽNAR (ZRS Bistra Ptuj), predstavnica ustanovitelja

mag. Janko ŠIREC (Komunalno podjetje Ptuj d.d.), predstavnik ustanovitelja

Tamara DREVENŠEK, predstavnica drugih zaposlenih

študent

Dekan

dr. Vladimir KOROŠEC

Senat

dr. Vladimir KOROŠEC

doc. dr. Štefan ČELAN

Robert HARB, višji predavatelj

doc. dr. Martin TERBUC

doc. dr. Boris ZMAZEK

mag. Oton MLAKAR, predavatelj

Sebastijan JAKOMINI, študent

Prodekan za študijske zadeve

doc. dr. Martin TERBUC

Raziskovalna dejavnost - Inštitut za bioniko, robotiko in digitalizacijo

izredni prof. dr. Gorazd URBANIČ

mag. Diana Oblak

doc. dr. Janez PETEK

Blerim GJELADINI

Stevica ČEKO

doc. dr. Tanja SEDEJ

doc. dr. Štefan ČELAN

Komisija za študijske in študentske zadeve

doc. dr. Martin TERBUC

mag. Slavko PLAZAR, višji predavatelj

Marko VEZJAK, študent

Komisija za kakovost

doc. dr. Martin TERBUC

mag. Slavko PLAZAR, višji predavatelj

Marko VEZJAK, študent

Komisija za imenovanje v nazive

dr Vladimir KOROŠEC

mag. Oton MLAKAR

doc. dr Boris ZMAZEK

Komisija za založniško dejavnost

doc. dr. Martin TERBUC

Ljudmila LIPONIK, lektorica

mag. Oton MLAKAR, predavatelj

Študentski svet

Vesna Govedič

Sebastijan Jakomini

Metka Pušnik

sl_SISlovenian