NOVO NA PTUJU – MOŽNOST REDNEGA ŠTUDIJA IN VPISA V ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Vlada RS je na svoji seji 10. 2. 2022 podelila koncesije, med drugim tudi za  Visoko šolo na Ptuju,  za izvajanje visokošolskega strokovnega programa Bionika v tehniki.

Pomeni, da bomo v študijskem letu 2022/23 lahko pričeli z izvajanjem rednega študija in da bo izobraževanje za redne študente brezplačno, število razpisanih vpisnih mest v 1. letnik je 20.

Online informativni dnevi

Vse dijake in ostale, ki želite spoznati razsežnosti vznemirljive znanstvene discipline bionika in značilnosti študijskega programa, ki omogoča nov pogled, razmišljanja in možnosti sodelovanja z naravo, vas vabimo, da se udeležite online informativnih dnevov.

Online informativna dneva bosta potekala v petek, 11. 2. 2022, ob 17:30 preko aplikacije Zoom. Povezava do informativnega dne: https://arnes-si.zoom.us/j/92978441247

V soboto, 12. 2. 2022, ob 10:30 uri preko aplikacije Zoom. Povezava do informativnega dne:https://arnes-si.zoom.us/j/98714332519

Zakaj Bionika v tehniki?

Bistvo programa je študentom približati, kako lahko z bioničnim razmišljanjem in delovanjem, oblikujejo sposobnosti kompleksnega in povezovalnega načina mišljenja na osnovi medsebojnega prehajanja tehnike in narave, ki lahko vodijo do izoblikovanja interdisciplinarnega razvojnega razmišljanja. Študij ima podobne temelje in osnovo kot mehatronika, z dodanimi naravoslovnimi predmeti.

Študij bionike je edini v Sloveniji in dokaj nov v ponudbi visokošolskega izobraževanja, ki udeležence izobraževanja usmerja in spodbuja k reševanju zahtevnih tehnoloških in proizvodnih problemov na podlagi naravnih zakonitosti.

Študentom nudimo: interdisciplinarni študij, hibridni model izobraževanja (kombinirana izvedba študijske dejavnosti),sodobno urejene predavalnice in sodobne laboratorije, ki so primerni za razvojno in raziskovalno delo, strokovno usposobljeni in motivirani visokošolski učitelji in drugi strokovni delavci, ki skupaj s sodelavci v podjetjih in študenti oblikujejo ustvarjalno, fleksibilno in inovativno učno in razvojno okolje, kakovostna izvedba.

Spremljajte našo Facebook stran: https://www.facebook.com/vsptuj

Več o samem študijskem programu najdete https://vsptuj.si/studijski-program/splosno-o-programu-bionika-v-tehniki/

 

Brošure in promocijsko gradivo visokošolskega strokovnega programa Bionika v tehniki

Vabljeni na on-line informativni dan, ki bo potekal 9. 9. 2021 ob 16. uri

On-line informativni dan Visoke šole na Ptuju bo potekal v četrtek, 9.9.2021  ob 16:00

Povezava za vstop v on-line informativni dan 

Zakaj Bionika v tehniki?

Bistvo programa je študentom približati, kako lahko z bioničnim razmišljanjem in delovanjem, oblikujejo sposobnosti kompleksnega in povezovalnega načina mišljenja na osnovi medsebojnega prehajanja tehnike in narave, ki lahko vodijo do izoblikovanja interdisciplinarnega razvojnega razmišljanja. Študij ima podobne temelje in osnovo kot mehatronika, z dodanimi naravoslovnimi predmeti.

Vse dijake in ostale, ki želite spoznati razsežnosti vznemirljive znanstvene discipline bionika in značilnosti študijskega programa, ki omogoča nov pogled, razmišljanja in možnosti sodelovanja z naravo, vas vabimo na on-line informativni dan ( Povezava za vstop v on-line informativni dan )

Spremljajte našo Facebook stran.

Več o samem študijskem programu najdete tukaj.

Začetek postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije

Senat Visoke šole na Ptuju začne postopek za izvolitev dekana. Imenuje se volilna komisija v sestavi: doc. dr. Štefan Čelan (predsednik), mag. Stanislav Plazar (član), dr. Gregor Sagadin (član). Rok za vložitev kandidatur je od 31. 5. 2021 do 14. 6. 2021.

Postopek za izvolitev in imenovanje dekana se začne s sprejetjem sklepa Senata o začetku postopka za imenovanje dekana in imenovanjem volilne komisije, ki izvede postopek kandidiranja za dekana, in sicer v skladu z 18. členom Statuta VŠP. Sklep Senata o začetku postopka za imenovanje dekana se objavi na oglasni deski in spletni strani Visoke šole na Ptuju (v nadaljevanju VŠP). O sklepu se obvesti visokošolske učitelje VŠP.

Za dekana je lahko imenovan le član Akademskega zbora z nazivom, najmanj, docent, oziroma z enakovrednim znanstvenim nazivom.

Kandidate za dekana lahko predlagajo katedre ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora. Evidenčne kandidature predlagatelji v roku za vlaganje, do 14. 6. 2021 do 12. ure, v zaprtih kuvertah, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu VŠP. Referat zaprte kuverte z evidenčnimi kandidaturami izroči volilni komisiji.

Neposredne kandidature kandidati za dekana, v roku za vlaganje, 14. 6. 2021 do 12. ure, vložijo osebno ali s priporočeno pošto v referatu Visoke šole na Ptuju. K prijavi mora kandidat za dekana priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja po izvolitvi. Program mora vsebovati terminsko opredeljen operativni načrt dela, z navedbo ciljev, na področju izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti VŠP.

Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, 2250 Ptuj, s pripisom: »predlog kandidata za dekana Visoke šole na Ptuju – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana in imenovanje volilne komisije

Vabljeni na informativni dan – 3.6.2021 ob 16. uri

Online informativni dan Visoke šole na Ptuju, 3.6.2021 ob 16:00
Povezava za vstop v online informativni dan 

 

Odločite se za študij prihodnosti – Bionika v tehniki. Letos uvajamo nov način izvajanja izobraževanja, kombinirano izvedbo študijske dejavnosti, tako imenovani hibridni model. S pomočjo sodobnega spletnega orodja, virtualnih laboratorijev in sodobne IKT opreme bomo teoretični del izobraževalnega programa izvajali na daljavo, vaje oz. praktični del, ki ga ni možno izvajati na daljavo pa bomo izvedli v strnjeni obliki. Vljudno vabljeni.

Spremljajte našo Facebook stran.

Več o samem študijskem programu najdete tukaj.