Skip to content

About Us

Nekaj o nas

Zakaj je Visoka šola na Ptuju najboljša izbira?

Osnovni cilj Visoke šole na Ptuju je kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Pri svojem delovanju sodeluje z raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom, posebno pozornost namenja boljšemu kadrovskemu sodelovanju med posameznimi institucijami znanja. Med drugim je pomemben cilj tudi prepoznavati potrebne zahteve in potrebe delodajalcev po znanjih in usposobljenosti zaposlenih in bodočih zaposlenih, ter krepiti zavedanje, da posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost, spretnosti in kvalifikacije, ki jih potrebujejo za aktivno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju.


Visoka šola na Ptuju zapolnjuje številne še neizkoriščene možnosti v razvoju interdisciplinarnih ved na nacionalnem nivoju ter oblikuje znanstveno izobraževalno institucijo, ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje in novodobne usmeritve. Naši cilji so usmerjeni v razvoj in povezovanje vseh področij izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela na različnih ravneh: na lokalni in regionalni ravni, na nacionalni ravni v smislu pomena razvoja sodobnih interdisciplinarnih ved na področju Slovenije ter s prispevkom k povečevanju razvojnih zmogljivosti naše države ter s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva zlasti pri razvoju napredne tehnološke družbe. Na mednarodni ravni so naši cilji usmerjeni v povezovanje s tujimi institucijami (raziskovalnimi, gospodarskimi in drugimi) v širšem evropskem in globalnem prostoru, s čimer bomo širili mrežo znanj ter dostopnosti do novih dosežkov na področju interdisciplinarnih ved.


Koncept Visoke šole na Ptuju je zasnovan tako, da bo lahko z raziskovalnim in s pedagoškim delom prispevala k povečevanju razvojnih kapacitet v svoji regiji ter na nacionalnem nivoju celotne Slovenije. Na območju Spodnjega Podravja ni visokošolskih programov, za katere se v gospodarstvu kaže interes in potreba. Na podlagi analiz potreb gospodarskih družb je potrebno organizirati nove smeri izobraževanja, hkrati pa spodbuditi mlade, brezposelne in že zaposlene za vključitev v te programe.

Resnične izkušnje

Študenti pridobijo vrhunsko teoretsko znanje, med študijem pa se izurijo za reševanje dejanskih tehnoloških problemov. Svoje znanje izpopolnjujejo na robotih, krmilnikih ter na najnovejši programski opremi. Med študijem preizkušajo svojo kreativnost na projektih, ki so zasnovani tako, da so karseda podobni izzivom, s katerimi se bodo srečali po končanem šolanju.

Odličnost v znanju

Visoka šola na Ptuju stremi k odličnost v znanju in čim večji osredotočenost na študenta. Odličnost v akademskem in uporabnem znanju zagotavlja naš akademski zbor. Profesorji so izjemo izobraženi, prav vsi imajo tudi izkušnje iz gospodarstva. Svoje znanje in izkušnje predajajo v skladu z, študentu prilagojenim, konceptom »on-line« študija.

Mednarodno priznana diploma

Pri nas opravljena znanja, ter opravljeni izpiti so ovrednoteni z ECTS točkami, ki vam omogočajo enostavno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti v državah Evropske Unije. Študijski programi ovrednoteni s sistemom ECTS imajo večjo težo pri delodajalcih.

Izobraževanje odraslih

Ali vaša ekipa potrebuje nova znanja?

Nudimo fleksibilno in ugodno izobraževanje razvojnih ekip, ki morajo osvežiti ali nadgraditi svoja znanja.
sl_SISlovenian