Skip to content

Izbirni predmet: Trženje

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Opredelitev trženja kot večdimenzionalnega koncepta
 • Vrste trženja
 • Trg
 • Ciljne skupine, njihove potrebe in vedenje
 • Konkurenti
 • Tržno načrtovanje in proučevanje uspešnosti tržnih aktivnosti - analitični, strateški, taktični
 • del
 • Tržni vidiki izdelka in koncept vrednosti
 • Tržno komuniciranje
 • Poti trženja
 • Tržne aktivnosti glede na stanja ponudbe in
 • povpraševanja

Temeljni viri:

 • Snoj, B. in Gabrijan, V. (2010) Marketing. Elektronska verzija.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (80%) in seminarska naloga (20%).