Skip to content

Strokovna terminologija in komuniciranje v tujem jeziku – angleški jezik

Petra Oblak

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

165 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Interaktivne uporabne vaje za spodbujanje sproščenega in jasnega izražanja mnenj in idej z vključevanjem novega besednega zaklada s področja bionike in idiomatike ter zapletenejših jezikovnih struktur (vključno s potrebnim poudarkom na boljši rabi jezika);
 • Analiza uspešnih mednarodnih bionskih projektov in spodbujanje kreativnih idej. Študenti predstavijo projekt v tujem jeziku;
 • Vaje poslušanja in branja za boljše razumevanje strokovnih besedil s področja bionike v tehniki in ustnih predstavitev tem in poslovnega življenja in dela;
 • Širitev besednega zaklada na tehničnih področjih, kjer je razvoj na področju bionskih raziskav še posebno dejaven (mehanika, elektrotehnika, bionski sistemi, gradiva, biomehatronika, energetika, trajnostni razvoj bionskih sistemov, kemijska tehnika, bionske mikro/nano tehnologije) z namenom razvijanja sposobnosti študentov za uspešno strokovno sodelovanje v mednarodnih bionskih projektih in komuniciranje v mednarodnih poslovnih okoljih (govorna in pisna komunikacija, vključno z različnimi oblikami pisnega komuniciranja);
 • Igranje vlog za spodbujanje ustnega komuniciranja v širokem spektru bionskih primerov od predstavitev projektov za pridobitev sredstev, trženja, pogajanj, razgovorov za službo v živo in po telefonu, mednarodnih srečanj itd.

Temeljni viri:

 • Joseph, Bar-Cohen. 2005. Biomimetics: Biologically Inspired Technologies. CRC Press, Taylor and Francis Group: Boca Raton, Florida, USA.
 • Gruber, Petra. Bruckner, Dietmar. Hellmich, Christian. Edts. 2011. Biomimetics – Materials, Structures and Processes: Examples, Ideas and Case Studies (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering). Springer: Heidelberg.
 • Comfort, Jeremy. 2001. Effective Presentations. Cornelsen & Oxford University Press: Oxford.
 • Shri, L. Henkel. 2007. Successful Meetings: How to Plan, Prepare and Execute Top-Notch Business Meetings. Atlantic Publishing Company: Florida.
 • Comfort, Jeremy. 1996. Effective Meetings. Oxford University Press: Oxford.
 • Comfort, Jeremy. 1999. Effective Negotiating. Oxford University Press: Oxford.
 • Comfort, Jeremy. 1996. Effective Telephoning. Oxford University Press: Oxford.
 • Taylor, Shirley. 2009. Model Business Letters, Emails and Other Business Documents, 6th edition. London: Financial Times Management.
 • Specializirani slovarji in glosarji, dostopni na medmrežju. Specialized paper and e- dictionaries.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Dejavno sodelovanja v skupini na podlagi domačega dela (20%), projektne naloge s predstavitvijo (30%) ter pisnega in ustnega izpita (50%).

sl_SISlovenian