Skip to content

Sodobna gradiva

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Fizika in kemija materialov – osnove; materiali in znanost; osnovni koncepti kristalne strukture trdnin
 • Lastnosti in uporabnost:
  • Silikati in karbonati
  • T ehnična keramika – polprevodniki in izolatorji;
  • Steklo: strukturni modeli stekel, kemijska sestava in vrsta stekel, fizikalne, temperaturne, kemične in električne lastnosti stekel, napake v steklu;
  • Steklena in mineralna volna;
  • Polimeri: naravni (OBD, HBD) in sintetični (termoplast, duroplast), dodatki k polimerom, adaptivni absorberji udarne energije;
  • Kompoziti (z vlakni, z nanodelci);
  • Biokompatibilni materiali: kovinski (kovine in zlitine) in nekovinski (organski, anorganski, kompoziti);
  • Sodobni materiali (materiali na osnovi ogljika, tanki filmi, tekoči kristali, fotonski kristali).

Temeljni viri:

 • Maja Remškar. Nanodelci in nanovarnost, (2009) Ljubljana.
 • Gabor L. Hornyak, H.F. Tibbals, H.F. Tibbals, Joydeep Dutta, John J., Moore.Introduction to
 • Nanoscience and Nanotechnology, CRC Press, (2009) London.
 • Robert J. Young, Peter A. Lovell. Introduction to Polymers, Third Edition
 • D. Hull, T. W. Clyne. An Introduction to Composite Materials (Cambridge Solid State Science Series)
 • R. Šturm. Nekovinska in kompozitna gradiva. Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo.
 • Kolar Drago: Tehnična keramika I. in II. knjiga, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana, 1993
 • W. Vogel, Glass Chemistry, 2nd ed., (1994), Springer – Verlag. Berlin
 • J. E. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, (2005) the Royal Society of Chemistry, Cambridge, England.
 • Literatura na svetovnem spletu, ki obravnava izbrana poglavja iz tč. Vsebina J. Bezjak: Študijsko gradivo za predmet Sodobna Gradiva in Bionske mikro- in nanotehnologije

Način ocenjevanja:

Pisni izpit ali/in ustno izpraševanje, izdelava in zagovor seminarske naloge ter diskusije v elektronskem forumu.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit ali/in ustno izpraševanje (60%), izdelava in zagovor seminarske naloge (30%) ter diskusije v elektronskem forumu (10%).