Skip to content

Razvoj proizvodov in procesov

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Oblikovanje proizvodov
 • Strategije vključevanja novega izdelka
 • Proces razvoja novega izdelka
 • Razvoj novih izdelkov z uporabo metode sočasnega inženirstva Osvajanje izdelka
 • Oblikovanje procesa
 • Cilji proizvodnih procesov
 • Načrtovanje proizvodnih procesov
 • Oblikovanje storitvene proizvodnje
 • Osnovni tokovi proizvodnih procesov
 • Modeliranje izvajanja procesov

Temeljni viri:

 • Polajnar, B. Buchmeister, M. Leber: Proizvodni menedžment, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005.
 • Polajnar, B.Buchmeister, M. Leber, K. Pandža, B. Kalpič, T. Rojs, N. Vujica-Herzog, I. Palčič, T. Fulder, P. Meža: Menedžment proizvodnih sistemov – sodobni pristopi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2004.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (35%), ustni izpit (35%) in seminarska naloga (30 %).