Skip to content

Oblikovanje sestavnih delov

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Sestavni deli bionskih sistemov - funkcijske in oblikovne razlike med naravnimi in tehničnimi sestavnimi deli.
 • Dimenzioniranje sestavnih delov – vrste obremenitev, napetosti, izbira materialov, varnostni faktorji, življenjska doba.
 • Nerazstavljivi spoji - zvarni, lotni, zlepni in kovični spoji.
 • Razstavljive zveze - vijačne zveze ter zveze gredi in pesta.
 • Sestavni deli za prenos gibanja - osi in gredi, ležaji, tesnila ter gredne vezi in sklopke.
 • Pogonski in prenosni deli - torna, jermenska, verižna in zobniška gonila.
 • Aktuatorji – elektromotorji, hidravlični in pnevmatski cilindri, umetne mišice.
 • Konstruiranje in izbor sestavnih delov – oblikovanje, preračun (trdnost, gibanje, izkoristki),uporaba katalogov in kosovnice.
 • Izdelava, montaža in vzdrževanje – napotki za izdelavo, montažo in vzdrževanje sestavnihdelov bionskih sistemov.

Temeljni viri:

 • Ren, Zoran. Glodež, Srečko. Strojni elementi - I. del, Učbenik. Fakulteta za strojništvo UM, 2001.
 • Ren, Zoran. Glodež, Srečko. Strojni elementi: Uvod v gonila, torna, jermenska in verižna gonila, Učbenik. Fakulteta za strojništvo UM, 2004.
 • Flašker, Jože. Glodež, Srečko. Ren, Zoran. Zobniška gonila, Založba Pasadena, 2010.
 • Bartenschlager, Jörg. Mehatronika. Založba Pasadena, 2009.
 • Bar-Cohen, Yoseph. Biomimetics : biologically inspired technologies. CRC/Taylor & Francis, 2006.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit, ustni (60%), priprava in predstavitev ter zagovor seminarske naloge (40%). Udeležba vsaj 80% prisotnost na vajah in predavanjih.