Skip to content

Napredna biologija

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

90 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Biokemijske reakcije in encimi,
 • sproščanje energije,
 • izmenjava plinov,
 • prehranjevanje heterotrofov,
 • prehrana rastlin,
 • principi transporta snovi,
 • izločanje in vodna bilanca,
 • temperaturna regulacija,
 • komunikacija v živčevju,
 • sprejemanje dražljajev,
 • mišičje,
 • lokomocija,
 • vedenje,
 • kontrola rasti,
 • uporabna ekologija.

Temeljni viri:

 • Temeljna literatura: Roberts M., Reiss M., Monger G., 2000. Advanced Biology. Nelson, 800 str.
 • Priporočljiva literatura: Kent M. 2000. Advanced Biology. Oxford University Press, 623 str.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (70%) in poročila z laboratorijskih vaj (30%).