Skip to content

Modulni predmet: Načrtovanje in vodenje proizvodnje

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Cilji načrtovanja in vodenja proizvodnje
 • Oris načrtovanja in vodenja proizvodnje
 • Organizacija načrtovanja in vodenja proizvodnje
 • Strategije in postopki načrtovanja in vodenja proizvodnje
 • Sestavni elementi časa izdelave in norme
 • Tehnološka dokumentacija
 • Osnovne naloge načrtovanja in vodenja proizvodnje (gantogrami, mrežno načrtovanje) Upravljanje zalog materiala
 • Načrtovanje kapacitet delovnih sredstev in ljudi
 • Primeri za delo v praksi

Temeljni viri:

 •  Polajnar, B. Buchmeister, M. Leber: Organizacija proizvodnje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2002.
 •  Buchmeister, A. Polajnar: Priprava proizvodnje za delo v praksi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000.
 •  Polajnar, B.Buchmeister, M. Leber, K. Pandža, B. Kalpič, T. Rojs, N. Vujica-Herzog, I. Palčič, T. Fulder, P. Meža: Menedžment proizvodnih sistemov – sodobni pristopi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2004.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (35%), ustni izpit (35%) in seminarska naloga (30%).