Skip to content

Modulni predmet: Meritve v tehniki

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Pomen merjenja v tehniki, osnovne definicije, pojmi in cilji merilne tehnike.
 • Metode za nadzorovanje proizvodnih procesov.
 • Zakonsko meroslovje: organiziranost, regulativa, merske enote, etaloni.
 • Pogreški pri merjenju.
 • Senzorji, tipala in njihova vgradnja v merilne sisteme.
 • Merilni instrumenti in naprave za tehniške, tehnološke in električne meritve.
 • Meritve v industriji.
 • Merilni protokoli in prenos podatkov. Kontrola kakovosti.

Temeljni viri:

 •  Puhar, J.: Tehnološke meritve , I. del. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1996
 •  Puhar, J.: Tehnološke meritve , II. del. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1998
 •  F:T Farango, M.A. Curtis: Handbook of Dimensional Measurements, Industrial Press, New York, 1994
 •  F. Bergelj: Osnove meritev, Univerza v Ljubljani, Fakulteta ta elektrotehniko, Ljubljana 2000
 •  Ačko, B.: Proizvodne meritve. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1999
 •  Đonlagić, D.: Merjenja temperatur in tlakov. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995
 •  Šostar, A.: Management Kakovosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2000
 •  Šostar, A.: Tehnološke meritve. Maribor: UM Tehniška fakulteta, 1991

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni in ustni izpit (50%), laboratorijske vaje (25%) in seminarska naloga (25%).