Skip to content

Mehanika in bionika

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

210 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Sile (učinki, merjenje, Hookov zakon, statika, dinamika, lepenje in trenje, tlak, vzgon, gravitacija). Težišče, odpornostni in vztrajnostni momenti.
 • Gibanje (splošno, enakomerno, pospešeno, krivo, enakomerno kroženje).
 • Kinetika, kinematika, nihanje.
 • Ročični mehanizmi.
 • Delo in energija (delo, moč, kinetična, potencialna, prožnostna energija, izrek o mehanski energiji) Gibalna količina (definicija, ohranitev, izrek o gibalni količini)
 • Mehanika tekočin (statika tekočin, površinska napetost, gibanje v tekočinah - uporaba vodnih kanalov za ugotavljanje kinematike in dinamike gibanja vodnih organizmov, »pogon po biološkem zgledu« ob upoštevanju zakona o podobnosti, uporaba modernih merilnih postopkov, laser, doppler anemometrija).

Temeljni viri:

 •  Gotlih, Karl: Tehniška mehanika za študente elektrotehnike, Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2007
 •  Kegl, Marko, Gotlih, Karl: Ročični mehanizmi, Maribor : Založništvo fakultete za strojništvo, 2009
 •  Kegl, Marko, Vesenjak, Matej,Harl, Boštjan: Mehanika za mehatronike : univerzitetni učbenik, Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2011
 •  Alujevič, Andro, Harl, Boštjan: Mehanika I, Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2009
 •  Stropnik, Jože: Tehniška mehanika I, Delovni zvezek za statiko visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2009
 •  Stropnik, Jože: Tehniška mehanika. 2, Zbirka nalog za vaje, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2009
 •  Stropnik, Jože: Mehanika tekočin: (gradivo za predavanja pri predmetu Tehniška mehanika II). Del 1, Statika tekočin, Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2009
 •  Oblak, Maks, Lesnika, Aleš: Mehanika 2. Kinematika: zbirka rešenih nalog, Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2005
 •  Hajdin, Georgije: Mehanika fluida. knj. 1, Osnove, Beograd: Građevinski fakultet, 2002
 •  Hajdin, Georgije: Mehanika fluida. knj. 2, uvođenje u hidrauliku, Beograd: Građevinski fakultet, 2002
 • Marn, Jure, Požarnik, Matej, Škerget, Leopold: Prenosni pojavi. Del 1, Mehanika tekočin : zbirka rešenih nalog, Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2004
 • Umek, Andrej: Mehanika linijskih elementov konstrukcij, Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2010

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (40%), ustni izpit (20%), laboratorijske vaje (20%) in seminarska naloga (20%).