Skip to content

Izbrana poglavja fizike

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 •  Fizikalne količine, enote, merjenje
 •  Električni naboj in električno polje; električna energija, električna napetost, kondenzator
 •  Električni tok, električni upor, vezave, merjenje toka in napetosti
 •  Magnetno polje: silnice, magnetna sila, magnetni navor, magnetno polje in električni tok
 •  Nihanje: odmik, hitrost, pospešek in sile pri harmoničnem nihanju
 •  Indukcija: gibanje vodnika v magnetnem polju, vrtenje tuljave v magnetnem polju, indukcijski zakon, Lenzovo pravilo, izmenični tok
 •  Elektromagnetno valovanje: nastanek, spekter, lastnosti, uporaba
 •  Optika: geometrijska (lom, odboj, zrcala, leče), valovna (uklon, interferenca)
 •  Foton (diskretna energetska stanja elektronov v atomu, fotoelektrični pojav, rentgen, zavorno sevanje)

Temeljni viri:

 • J. Strnad: Fizika (1. in 2. del), DMFA, Ljubljana 1995
 • R. Kladnik: Visokošolska fizika I in II, DZS, Ljubljana 1985.
 • R. Kladnik, H. Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami I in II, DZS, Ljubljana 1975.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Domače naloge (5%), zagovor laboratorijskih vaj (10%), pisni izpit (lahko se nadomesti z dvema kolokvijema – 45%) in ustni izpit (40%).