Skip to content

Gradiva

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 •  Struktura materiala.
 •  Gradiva in njihove lastnosti:
  • delitev materialov glede na splošne značilnosti, njihovo notranjo zgradbo,
  • les, keramika, steklo, umetne mase, usnje, tekstil, klasična in sodobna
  • povezava med strukturo materiala in njihovimi lastnostmi.
  • življenjski krog gradiv
 •  Kompoziti:
  • lastnosti sestavin kompozitov
  • mehanske lastnosti.
 •  Tehnologije materialov.
 •  Mehansko obnašanje in mehanski preizkusi
  • primeri iz narave z dobrimi mehanskimi lastnostmi.

Temeljni viri:

 •  Glavič, P. (2006). Gradiva. Tehniška fakulteta Maribor.
 •  Askeland, D.R., Phule, P.P. (2006). The Science and Engineering of Materials, 5th.ed. Thomson Learning Books Cole.
 •  Aberšek, B. (1995). Tehnologija in obdelava gradiv. Didakta, Radovljica.
 •  F. Zupanič, I. Anžel: Gradiva, Fakulteta za strojništvo, UM,2005.

Način ocenjevanja:

Seminarska naloga, pisni izpit in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga (20%), pisni izpit (40%) in ustni izpit (40%).