Skip to content

Ekologija v tehniki

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

120 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Osnovni elementi varstva okolja, zgodovina, ekološki sistemi.
 • Energija in okolje, obnovljivi in neobnovljivi viri energije. Emisije – imisije. Nadzor nad osnaževanjem. Monitoring
 • Odpadne vode: Klasifikacija odpadnih vod. Mehansko, biološko in kemijsko čiščenje odpadnih vod. Mulji. Recikliranje odpadnih vod.
 • Trdni odpadki: Deponija, sežig odpadkov, kompostriranje organskih odpadkov.
 • Onesnažen zrak: Emisije in imisije industrije, kurišč in prometa, kemijska sestava škodljivih in strupenih snovi. Postopki čiščenja onesnaženega zraka iz industrijskih virov.
 • Hrup: Vpliv hrupa na človeka. Merjenje in zaščita pred hrupom.
 • Nevarni odpadki: Radioaktivni in kemijski odpadki. Zbiranje, odstranjevanje in skladiščenje nevarnih odpadkov.
 • Ocena vplivov na okolje
 • Zakonski predpisi s področja varstva okolja.

Temeljni viri:

Temeljna:

 • Peter H. Raven, Linda R. Berg: Environment, John Wiley and Sons, 2003, ISBN: 0471451673.
 • Marquita K. Hill: Understanding Environmental Pollution, Cambridge University Press; 2004, ISBN: 0521527260.
 • K., Gerard, McGraw-Hill, Environmental engineering,1996, ISBN: 0-07-709127-2
 • N. Samec, A. Lobnik, Okoljsko inženirstvo, Fakulteta za strojništvo Maribor, 2009, ISBN: 9789612481353 9612481350

Priporočljiva:

 • George Tchobanoglous, Franklin L. Burton: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill, 2002, ISBN: 0070418780.
 • Richard O. Gilbert: Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring, Wiley, 1987, ISBN:0471288780.
 • Gerry Best: Environmental Pollution Studies, Liverpool University Press, 1999, ISBN: 0853239231.
 • Paolo F. Ricci: Environmental and Health Risk Assessment and Management : Principles and Practices, Kluwer Academic Publishers, 2006, ISBN: 1402037759.
 • Peter Morris, Riki Therivel: Methods of Environmental Impact Assessment, Taylor & Francis Books Ltd, 2001, ISBN: 0415239591.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (30%), seminarsko delo (30%) in ustni izpit (40%).