Skip to content

Energetski sistemi

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina

Uvod:

 • Pregled energetskih sistemov v bioniki
 • Neposredna in posredna pretvorba energije
 • Naravni in obnovljivi viri energije in možnosti izkoriščanja le teh

Obnovljivi viri energije:

 • Energija sevanja sonca, geotermalna energija, vodna energija, energija vetra, biogoriva,
 • Energija valov, bibavica, biomasa
 • Soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom iz OVE
 • Ostala proizvodnja električne energije iz OVE
 • Bionske energetske tehnologije v kmetijstvu in agroživilstvu
 • Ostale tehnologije obnovljivih virov energije prihodnosti

Hranjenje energije:

 • Hranilniki toplotne energije
 • Hranilniki električne energije

Nadzor sistemov proizvodnje in porabe energije:

 • Meritve v energetskih sistemih
 • Avtomatizacija in nadzor energetskih sistemov

Energetski sistemi jutrišnjega dne:

 • Alternativni energijski sistemi
 • Pametna omrežja in pametne skupnosti
 • Razvojni vidiki in trendi

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (40 %), ustni izpit (10 %), seminarska naloga (10 %), laboratorijske vaje (40 %).