Skip to content

Energetika v bioniki

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Trajnostni razvoj energetike
 • Bilanca energetskih virov v svetu ter v Sloveniji
 • Nacionalni energetski program Slovenije
 • Ekonomski in tržni aspekti energije
 • Pregled energetskih sistemov (hidroenergetski, termoenergetski, nuklearni in alternativni energetski sistemi)
 • Posebnosti in zahteve energetskih sistemov
 • Energetske osnove (vrsta in lastnosti osnovne energije sistema)
 • Razvojni vidiki in trendi;
 • Meritve v energetiki
 • Avtomatika v energetiki

Temeljni viri:

Temeljna:

 • M. Tuma, M. Sekavčnik: Energetski sistemi : preskrba z električno energijo in toploto, Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004
 • J.G.Webster, The measurement, instrumentation and sensor handbook, Springer Verlag GmbH, 1999, ISBN 3 540 64830 5
 • Miro Milanovič, Franc Mihalič, Janez Nastran, Močnostna elektronika, Fakulteta zaelektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, 2007, ISBN 9612480583, 9789612480585
 • B. Zupančič: Zvezni regulacijski sistemi, FE Ljubljana 1995, ISBN 8677390383, 9788677390389
 • Đonlagić, Dali, Đonlagić, Denis. Merjenja pretokov fluidov, (Zbirka Merilna tehnika). Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1998, ISBN 86-435-0203- 0.

Priporočljiva:

 • Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Oxford, 2001, ISBN 0 7506 5081 8
 • Albert Thumann, D.Paul Mehta, Handbook of Energy Engineering, The Fairmont Press, Inc., 2008, ISBN 0 88173 581 7
 • Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy: Guide to Energy Management, 4th edition, The Fairmont Press, 2002, ISBN-13 978-0824741204
 • H. P. Bloch, C. Soares: Process Plant Machinery, Butterworth-Heinemann, 1998, ISBN 0 7506 7081 9
 • B. Liptak: Process control, Instrument Eng. Handbook, Chilten book Comp. New York 2006, ISBN 0 8493 1081 4
 • G. W. Schanz: Sensoren, Hüting Verlag Braunschweig, 1986.
 • referati in strokovni članki z energetskih kongresov

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustni izpit, seminarska naloga in laboratorijske vaje.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (40%), ustni izpit (30%), seminarska naloga (20%) in laboratorijske vaje (10%).