Skip to content

Diplomsko delo – projekt z zagovorom

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

300 ur

Enrolled

Lectures

Diplomsko delo je pisni izdelek, v katerem študent strokovno poglobljeno obdela vprašanje, ki je določeno s temo.
Študent po posvetu z mentorjem predavateljem in mentorjem v podjetju, izbere temo in naslov diplomske naloge. Priporočamo, da se tema navezuje na konkretne bionične rešitve, ki jih iz narave prenesemo v tehniko.

Diplomant/ka pridobi naslednja znanja, sposobnosti in veščine:
• uporablja računalniška bionsko procesna orodja pri delovnih postopkih in procesih;
• odloča o strokovnih in poslovnih zadevah in rešuje probleme s področja bionike;
• pripravlja izvedbene načrte za bionske sisteme;
• sodeluje pri pripravi in izvedbi bionskih projektov;
• sodeluje pri načrtovanju, izvedbi posodobitev, nadzoru in optimiranju bionskih in tehničnih procesov;
• identificira in analizira obstoječe bionske procese ter vključuje nove izsledke;
• vključuje obnovljive in alternativne vire energije v bionske procese;
• spremlja informacije o bionskih procesih;
• uporablja interdisciplinarna znanja biologije in tehnike za reševanje konkretnih izzivov v okolju;
• za tehniške probleme išče vzore in rešitve v naravi;
• uporablja sodobna bionska gradiva;
• tehniške probleme rešuje z implementacijo nanotehnologij;
• skrbi za ekologijo, sonaravni trajnostni razvoj in biorazgradljivost;
• izboljšuje ergonomijo delovnih mest in delovne pogoje;
• smotrno ravna s surovinami in odpadnimi materiali;
• skrbi za učinkovito rabo energije.