Skip to content

Čutila sistema

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$
Play Video

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

15

Vsebina:

 •  uvod v senzorsko tehniko, merske enote, merilna napaka
 •  osnovni biološki in fizikalni principi receptorjev (netopir, delfini, insekti, ...)
 •  zajemanje, prenos, pretvorba in obdelava senzorskih signalov z njihovo sistemsko analizo:
  •  strojni vid
  •  žiroskopi
  •  termosenzorika
  •  kemosenzorika
  •  električne veličine
  •  procesne veličine
  •  mehanske veličine

 

Temeljni viri:

 •  D. Fefer in A. Jeglič. Senzorji in pretvorniki. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2006
 •  S. C. Mukhopadhyay, G. S. Gupta. Smart sensors and sensing technology. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008
 •  E. Gaura & . Newman. Smart MEMS and sensor systems. London : Imperial College Press, cop. 2006
 •  W. Dargie, C. Poellabauer. Fundamentals of wireless sensor networks : theory and practice. Chichester : Wiley, cop. 2010
 •  V. K. Madisetti.The digital signal processing handbook.Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, cop. 2010
 •  L.M. Surhone. Visual sensor network : smart camera, wireless sensor network, image processing : [high quality content by Wikipedia articles!]. Beau Bassin : Betascript Publishing, 2010
 •  Ž. Čučej in P. Planinšič. Teorija signalov. Maribor. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000.
 •  W. Nachtigall Bionik. Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Berlin [etc.] : Springer, 2002
 •  K. Toko. Biomimetic sensor technology. Cambridge University Press. 2000.

Način ocenjevanja:

Laboratorijske vaje, pisni izpit in ustni zagovor.

Obveznosti študentov:

Laboratorijske vaje (40%), pisni izpit (30%) in ustni zagovor (30%).