Skip to content

Modulni predmet: Celovita kakovost in poslovna odličnost

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

180 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 • Razvojne stopnje do COK
 • Sistemi zagotavljanje kakovosti in sistemi vodenja kakovosti Procesni pristop
 • Uspešnost, učinkovitost in stabilnost procesov
 • Statistične metode in sprejemljiv nivo kakovost
 • Merilne napake in merilna negotovost
 • PDCA in celovito obvladovanje kakovosti
 • Zavezanost vodstva in usmerjenost k odjemalcem
 • Nenehno izboljševanje
 • Osnovna orodja sistemov vodenja kakovosti
 • Poslovna odličnost in EFQM

Temeljni viri:

 •  Slavko Božič, Kakovost in zanesljivost proizvodnje, Zavod IRC, Ljubljana 2009
 •  EFQM (2010), The EFQM Business Excellence Model, The European Foundation for Quality Management, www.efqm.org.
 •  Jozsef Varga, Gradiva za usposabljanje notranjih presojevalcev (ebook), samozaložba 2008
 •  Ishikawa, K. Kako celovito obvladati kakovost – japonska pot. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1989.
 •  Slovenski inštitut za standardizacijo. Standard SIST ISO 9000 – Napotki za procesni pristop v sistemu vodenja kakovosti (online)
 •  Philip B. Crosby, Kakovost je zastonj, GV, Ljubljana 1990
 •  EFQM Knoweledge Base, www.efqm.org

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (40%), ustni izpit (30%), seminarska naloga (20%) in laboratorijske vaje (10%). .