Skip to content

Bionski sistemi

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

210 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 •  Uvod v bionske sisteme
 •  Uvajanje bionskih principov v avtomatizacijo proizvodnih in procesnih sistemov z opisom stopenj avtomatizacije
 •  Tipi, prenos in pretvarjanje analognih in digitalnih signalov za vodenje
 •  Tok informacij, energije in materiala znotraj sistema in med sistemi ter uporabnikom
 •  Načrtovanje bionskih projektov s koraki od ideje do ponovne uporabe in razgradnje
 •  Povezovanje sistemov v industrijska omrežja
 •  Uporaba električnih, pnevmatskih in hidravličnih aktuatorjev s krmilnimi in regulacijskimi sistemi za vodenje

Temeljni viri:

 •  W.Nachtigall, A. Wisser. Biologisches Design : systematischer Katalog für bionisches Gestalten. Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005.
 •  W. Bolton. Mechatronics : a multidisciplinary approach : [electronic control systems in mechanical and electrical engineering]. Harlow : Pearson, cop. 2012
 •  D. Shetty, R. A. Kolk. Mechatronics system design. Stamford [etc.] : Cengage Learning, cop. 2011
 •  R. H. Bishop. Mechatronic systems, sensors, and actuators : fundamentals and modeling. Boca Raton : Taylor & Francis, 2008.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Laboratorijske vaje (40%), pisni izpit (30%) in ustni izpit (30%).