Skip to content

Bionske mikro in nanotehnologije

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 •  Uvod v mikro in nanotehnologije; posebne lastnosti, ki so posledica dimenzij;
 •  Nanotehnologija - nova industrijska revolucija;
 •  Tehnologije vezane na (sodobne) materiale;
 •  Aplikacije vezane na mikro- in naotehnologijo;
 •  Izbrane sintezne metode materialov; Pregled in primerjava posameznih metod in materialov;
 •  Izbrana poglavja iz karakterizacijskih metod mikro- in nanomaterialov.

Temeljni viri:

 •  Gabor L. Hornyak, H.F. Tibbals, H.F. Tibbals, Joydeep Dutta, John J., Moore.Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, CRC Press, (2009) London.
 •  J. E. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, (2005)the Royal Society of Chemistry, Cambridge, England.
 •  J. I. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, (1992) Plenum Press.
 •  D. B. Williams, C. B. Carter, Transmission Electron Microscopy, Plenum Press, 1996.
 •  Literatura na svetovnem spletu, ki obravnava izbrana poglavja iz tč. Vsebina
 •  J. Bezjak: Študijsko gradivo za predmet Sodobna Gradiva in Bionske mikro- in nanotehnologije

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit in/ali ustno izpraševanje (60%), izdelava in zagovor seminarske naloge (30%) in diskusije v elektronskem forumu (10%).