Skip to content

Biomehatronika

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

210 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

 •  Delovanje biomehatronskih sistemov, vključno z mehaniko in elektroniko. Interakcija z biološkimi sistemi ter povezovanja mehanskih sklopov z elektronskimi in bionskimi sistemi ter haptični sistemi za prenos interakcije in biorobotika.
 •  Metode izračunavanja strojnih elementov in bioloških sestavnih delov ter uporaba simulacijskih paketov.
 •  Tehnike uporabe različnih materialov za izdelavo protetičnih sistemov, ter izdelovalne tehnologije.
 •  Vključitev ter delovanje vgrajenih senzorjev, aktuatorjev in krmilnih sistemov z vmesniki človek -stroj.
 • Metode in naprave za kontrolo komponent biomehatronskih sistemov.
 • Zagotavljanje zanesljivosti posameznih komponent biomehatronskih sistemov.

Temeljni viri:

 •  D. Shetty, R. A. Kolk. Mechatronics system design. Stamford [etc.]. Cengage Learning, cop. 2011
 •  M. Mihelj. Haptični roboti.Ljubljana. Fakulteta za elektrotehniko, 2007.
 •  M. Mihelj. Robotsko zaznavanje in umetna inteligenca : haptični sistemi. Ljubljana :Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006.
 •  P. R. Schaumont. A practical introduction to hardware/software codesign. New York :Springer, cop. 2010.
 •  W. Wolf. Computers as components : principles of embedded computing system design.Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann, cop. 2008.
 •  W. NachtigallBionik. Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler.Berlin [etc.] : Springer, 2002

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Laboratorijske vaje (40%), pisni izpit (30%) in ustni zagovor (30%).