Skip to content

Biologija in bionika

Predavatelj

Inžinir bionike

Reviews

/5

Tutorial Price

$

Start Date

Duration

150 ur

Enrolled

Lectures

Vsebina:

  • organizacija življenja
  • prenos energije skozi žive sisteme
  • genetika
  • evolucija
  • diverziteta življenja
  • zgradba in življenjski procesi v rastlinah  zgradba in življenjski procesi v živalih
    ekologija

Temeljni viri:

  • Temeljna literatura: Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., 2011. Biology. 9th edition. Brooks Cole,1263 str.

Način ocenjevanja:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge in projekt.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit (60%), seminarska naloga (20%) in poročila (20%).