Skip to content

Poslovni protokol in bonton

Predavatelj

mag. Diana Oblak

Kreditne točke

1 ECTS

Trajanje

1 teden

Cena

500 €

Opis

Udeležencem predstavimo uspešno in profesionalno poslovno komuniciranje na vseh nivojih. Profesionalen in uspešen zaposleni, v odnosu s sodelavci in zunanjimi poslovnimi partnerji obvladuje pravila poslovnega protokola in poslovnega bontona, prav zato so znanja in spretnosti poslovnega komuniciranja in vodenja nujni za uspešnost podjetja. Vodje so v podjetju vzor komuniciranja in tako s svojim vedenjem postavljajo nepisana pravila komuniciranja. Prav zaradi tega je pomembno ozavestiti vodje, da je njihov način komunikacije »nalezljiv«, saj ga s časoma posnemajo tudi drugi zaposleni.

Vsebina

  • Učinkovita in uspešna poslovna komunikacija
  • Poslovno srečanje (sestanek, poslovna kosila, pogajanja)
  • Kaj moramo vedeti o poslovnem protokolu in bontonu
  • Poslovna korespondenca in naslavljanje
  • Formalni in neformalni dogodki in oblačenje
  • Formalna in neformalna srečanja: predstavite – moč prvega vtisa; naslavljanje, protokol, rokovanja, izročanje in sprejemanje vizitke
  • Diplomatske spretnosti in umetnost vodenja poslovnega razgovora
  • Poslovni nastop za uspeh: samozavest in zaupanja vreden videz; umetnost neverbalne komunikacije; avtoritativen in karizmatičen videz; osebna srečanja in medijski nastopi

Ciljne skupine

Vodje enot, vodje projektov, samostojni strokovni delavci

Izvedba

Webinarji, spletna izvedba oddaje sprotnih nalog in spletni izpit