Skip to content

Poslovna komunikacija

Predavatelj

mag. Diana Oblak

Kreditne točke

1,5 ECTS

Trajanje

1 teden

Cena

500 €

Opis

Komuniciranje in s tem informacija sta ključni kategoriji, ki vplivata na uspešnost podjetja. Dober poslovnež mora biti dober vodja, dober odločevalec, pogajalec, motivator, govorec, predvsem pa mora imeti rad ljudi, da lahko s pravilno komunikacijo vpliva na njihovo delovanje.
Udeleženci izobraževanja bodo razumeli principe komuniciranja kot interpresonalni proces, razumeli osnovne razloge zaradi katerih nastajajo motnje pri komuniciranju ter nadgradili svoje znanje in izkušnje profesionalne komunikacije.

Vsebina

  • Managerji in vodenje v sodobnem okolju
  • Motivacija in motiviranje zaposlenih
  • Komuniciranje kot vplivanje na sodelavce
  • Interni in eksterni pretok informacij
  • Načini in oblike uspešnega komuniciranja v podjetju
  • Model poslovnega sestanka, pogajanja, model telefonske komunikacije, konference, diskusije, okrogle mize…
  • Odlike izražanja in doseganje kreativnosti govora
  • Pomen neverbalne komunikacije pri komuniciranju
  • Poslovni videz in bonton po modelu Kodeksa podjetja
  • Kako postanete dober govorec

Ciljne skupine

Vodje enot, vodje projektov, samostojni strokovni delavci

Izvedba

Webinar, spletna oddaja nalog in spletni izpit