Skip to content

Elektropnevmatična krmilja

Predavatelj

Robert Harb

Kreditne točke

2 ECTS

Trajanje

24 ur

Cena

500 €

Opis

Kandidati se seznanijo z uporabljeno simboliko v pnevmatičnih in elektro pnevmatičnih krmilnih shemah. Znajo narisati enostavno in zahtevnejšo vezalno shemo ter uporabiti vezalni načrt pri izdelavi krmilja. Po zaključenem usposabljanju so kandidati sposobni izvajati dela na področju krmiljenja, izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in le to uporabiti za odkrivanje napak. Delo s pnevmatičnimi in elektro pnevmatičnimi komponentami v praksi temelji na vzdrževanju sistema in posameznih enot. Vedno večji poudarki so na izkoristkih komprimiranega zraka, od kompresorske postaje, do samega uporabnika, ter na sistematičnem spremljanju netesnih mest v sistemu. Kandidati delajo v timu oziroma v dvojicah. Razmišljajo kot mehatroniki, z veliko predanostjo in motivacijo se pomikajo naprej, seznanijo se z različnimi pristopi. Spoznajo filozofijo TPM, avtomatizacijo po meri človeka, metodo Poka-Yoke, JIT pristop, Kaizen. Spoznajo bionični pristop.

Vsebina

 • Fizikalne osnove
 • Spoznavanje pnevmatičnih komponent po funkciji, konstrukciji, namenu uporabe in standardnih oznakah po ISO 1219-1 in 5599
 • Logične funkcije
 • Osnovni principi industrijskih električnih krmilij: stikala, kontakti, releji
 • Električni senzorji (induktivni, kapacitivni in infrardeči)
 • Elektromagnetni ventili
 • Samodržna vezava
 • Standardi priprave zraka (vlažnost, filtriranje, naoljevanje)
 • Izločanje vlage-kondenzata iz zraka
 • Izgube (netesna mesta)
 • Načrtovanje pnevmatičnih krmilij
 • Zasnova in delovanje elektro pnevmatičnih vezij
 • lnterakcija med električnim krmilnim delom in pnevmatičnim močnostnim delom
 • Diagram pot – korak
 • Funkcijski diagram
 • Sistematičen razvoj EP vezij
 • Vaje
 • TPM
 • Analiza krmilnih nalog z uporabo GRAFCET-a

Ciljne skupine

Vzdrževalci, operaterji, mehatroniki, bioniki,

Izvedba

Webinarji, spletna izvedba oddaje sprotnih nalog in spletni izpit