Skip to content

Zaposlitvene možnosti diplomantov

Visoka stopnja zaposljivosti: doma in v tujini

Kritično razmišljanje "outside of the box"

Apliciranje rešitev iz narave v tehniko

Zaposlite se lahko v sodobnih in inovativno naravnanih podjetjih

  • Operater
  • Skrbnik procesnih naprav
  • Oblikovalec proizvodov in procesov

Kaj diplomanti in študenti menijo o nas?

Diplomanti in študenti Visoke šole na Ptuju

Študij mi je omogočil dodatna znanja in pogled na svet izven začrtanih okvirjev, kar pa bionika ponuja. Prednosti študija: dobra organiziranost, fleksibilnost, urejenost šole, dosegljivost in odzivnost predavateljev. Pridobil sem ogromno znanja na področju varstva okolja, kar pri svojem vsakdanjem delu tudi potrebujem. Glede na stopnjo izobrazbe sem dobil primeren indeks, posledično večjo plačo. Z zaključkom študija sem naredil tudi nekaj za svoje osebno zadovoljstvo. Bionika ima zelo velik pomen in vpliv na tehniko, okolje, saj jo najdemo v vsakodnevnem življenju, ampak se tega niti ne zavedamo. Narava nas dejansko uči, kako narediti stvari enostavne, učinkovite in prijazne za svet, v katerem živimo in tukaj nastopi Bionika, ki nam omogoči pogled na svet iz širše perspektive. Poklic bionike v prihodnosti vidim, da bo prisoten v vseh podjetjih in postal med najbolj cenjenimi poklici.
Jure Hanc
Diplomant
Za študij sem se odločil, ker sem prepoznal dodano vrednost glede na že znane študije, kot so npr. elektrotehnika, strojništvo ipd. Videl sem, da lahko znanja, ki jih imam nadgradim z nekim drugačnim pristopom razmišljanja. Moje izkušnje so te, da se je šola maksimalno potrudila, da nam je bil študij olajšan, v smislu prilagoditve urnikov predavanj in vaj, glede na to, da smo študirali izredno. Ravno tako so profesorji bili vedno na razpolago za kakršnokoli pomoč in pogovor. Pridobil sem nekaj novih znanj, predvsem pa sem pridobil drugačen pogled reševanje določenih problemov, nenazadnje sem na račun dokončanja študija napredoval v službi. Bionika ima ogromen pomen za tehniko in okolje. Vsi se pogovarjamo o sobivanju z naravo, varovanju okolja, klimatskih spremembah itd. Če bomo opazovali naravo in to poizkušali prenesti v tehnološke izdelke oz. principe delovanja, mislim, da bo to velik napredek tako za varovanje okolja, kot tudi za napredek stanja tehnike. Po mojem mnenju je Bionika ena od vodilnih disciplin na praktično vseh področjih tehnike. Sam delujem na področju energetike in tu še posebej vidim velik potencial bionike.
Franci Voglar
Diplomant
Študij mi je omogočil možnost ustreznejše zaposlitve, dodatna znanja in višjo stopnjo izobrazbe. Prav tako je pomembno, da se šola nahaja v moji bližini in kompetentnost predavateljev. Pridobil sem višjo stopnjo izobrazbe, možnost napredovanja pri zaposlovanju, poznavanje bionskih primerov iz narave v tehniko. Bionika ima velik vpliv na okolje in tehniko z upoštevanjem in ohranjanjem ekologije, učinkovito rabo energije in trajnostni razvoj. Bionika bo v prihodnosti zelo pomembna v podjetjih, kjer so odvisni od ekoloških standardov. Ponudila bo možnost razvijanja, z željo doseči sonaravni in energetsko učinkovit trajnostni razvoj podjetij.
Ervin Bratuša
Diplomant
Z bioniko in bionskim načinom razmišljanja sem se prvič srečala na Višji strokovni šoli. Preko neštetih praktičnih primerov sem začela razumeti, kaj bionika sploh je. Postala sem radovedna, ker mi je bilo pokazano, da imam na vsakem koraku razlog za občudovanje narave. Nadaljevanje študija na Visoki šoli na Ptuju je bilo zame samoumevno. Želela sem izvedeti še veliko več, hkrati pa sem obnovila pridobljeno znanje. Profesorji, ki so vsak strokovnjak na svojem področju, so omogočali debate, kar mi je širilo obzorja. Priznam, po vseh teh letih študija bionike (bionika je, najpogosteje, kombinacija naravoslovnega ozadja in tehnične izvedbe) ostajam bolj ali manj izključno naravoslovka. In ravno v tem vidim čar bionike: področje je tako široko, da lahko vsak najde tisto vejo, ki ga najbolj pritegne.
Vesna Govedič
Študentka