Skip to content

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Na 1. stopnji visokošolskega strokovnega študijskega programa Bionika v tehniki, mora študent za napredovanje v višji letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu: minimalno 45 ECTS.

Ob vpisu po merilih za prehode v 2. letnik, se vam lahko določene opravljene obveznosti priznajo, prav tako je potrebno opraviti diferencialne izpite. Za priznavanje posameznih predmetov je potrebno posredovati učni načrt predmetov in potrdilo o opravljenih izpitih. Študijska komisija Visoke šole na Ptuju bo obravnavala vašo vlogo v najkrajšem možnem času. Za dodatne informacije v zvezi s priznavanjem in diferencialnimi izpiti se obrnite na e-naslov: dodan nov info naslov

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent bo lahko napredoval v tretji letnik v kolikor bo opravil vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika, v obsegu minimalno 45 ECTS.