Naslov diplomskega dela: PAMETNA SKUPNOSTNA SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Kandidat: Ivan Vajs

Mentor predavatelj: doc. dr. Štefan Čelan, uni. dipl. inž. kem. teh.

Mentor v podjetju: Vlado Šiško, uni. dipl. inž. el.

Zagovor bo potekal: 29. 1. 2024, ob 13:30 uri, v učilnici 304, v Šolskem centru Ptuj, Vičava 1, Ptuj

Komisija za zagovor dodiplomske naloge v sestavi:

prof. dr. Gorazd Urbanič, univ. dipl. biol., predsednik

doc. dr. Štefan Čelan, univ. dipl. inž. kem. teh., mentor

doc. dr. David Haložan, prof. fiz., član