Senat in Upravni odbor Visoke šole na Ptuju sta na podlagi Zakona o visokem šolstvu na sejah v aprilu potrdila posodobitve Statuta Visoke šole na Ptuju. 

Nov statut je se nahaja na tej povezavi.