Vlada RS je na svoji seji 10. 2. 2022 podelila koncesije, med drugim tudi za  Visoko šolo na Ptuju,  za izvajanje visokošolskega strokovnega programa Bionika v tehniki.

Pomeni, da bomo v študijskem letu 2022/23 lahko pričeli z izvajanjem rednega študija in da bo izobraževanje za redne študente brezplačno, število razpisanih vpisnih mest v 1. letnik je 20.