Pred dnevi smo z avstrijskimi partnerji ponovno uskladili delo in preverili napredovanje posameznih projektnih nalog.