V imenu Visoke šole na Ptuju se vam zahvaljujemo za udeležbo na dogodku z naslovom »Bionika – veda prihodnosti za prehod v zeleni, trajnostni in krožni razvoj v javnem in zasebnem sektorju«, ki smo ga izvedli 23. maja 2024 na Ptuju.

Menimo, da bo dogodek pomembno prispeval k zavedanju o pomena trajnostnega delovanja, visokošolskega izobraževanja in sodelovanja vseh deležnikov pri iskanju zastavljenih poti in doseganju ciljev.