Skip to content

doc. dr. Štefan Čelan

docent

Kontakt

stefan.celan@vsptuj.si

Status

docent

Kot študent ob delu je leta 1988 zaključil univerzitetni študij kemijske tehnologije na Univerzi v Mariboru. Leta 1990 je tu nadaljeval podiplomski študij kot mladi raziskovalec in asistent, leta 1993 tudi magistriral ter kasneje leta 1997 doktoriral.
Poklicno pot je od leta 1989 do 1992 nadaljeval na Univerzi v Mariboru kot mladi raziskovalec in kasneje asistent na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Leta 1992 se je zaposlil v občinski upravi tedanje Skupščine občine Ptuj kot svetovalec za raziskave in razvoj. Med pomembne rezultate iz tega obdobja sodi ustanovitev javnega znanstvenoraziskovalnega zavoda ZRS Bistra Ptuj. Kot prvi direktor je zavod vodil med letoma 1994 in 2002.
Leta 2002 je bil na neposrednih volitvah izvoljen za župana Mestne občine Ptuj in je občino vodil polne tri mandate. V tem času so na Ptuju izvedli pomembne investicije, med drugim tudi na področju znanosti, vzgoje in izobraževanja, gospodarstva, turizma, trgovine, gospodarske in okoljske javne infrastrukture, zdravstva, kulture in športa.
Med pomembnejše investicije sodi prenova vojašnice za potrebe višjega in visokega šolstva ter številne druge. Po zaključeni županski funkciji v letu 2012 je ponovno prevzel vodenje javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj in ga kadrovsko in finančno okrepil do te mere, da po mednarodnih kazalnikih kakovosti sodi med najboljše regionalne razvojne institucije znotraj evropskega prostora.
Ob strokovnih člankih, ki so objavljeni v tujih in domačih znanstvenih revijah, je soavtor in solastnik več patentov.
Dr. Štefan Čelan sodeluje z Visoko šolo na Ptuju že od leta 2012 in je nosilec dveh predmetov, in sicer; Biodiverziteta in trajnostni razvoj in Razgradnja in ponovna uporaba.