Skip to content

Robert Harb

višji predavatelj

Kontakt

robert.harb@vsptuj.si

Status

višji predavatelj

Njegovi karierni začetki segajo v leto 1986, in sicer v gospodarski sferi. Njegova naloga je bila razvoj novih izdelkov in področje prodaje.
Študiral je na Tehnični fakulteti v Mariboru, smer proizvodno strojništvo in diplomiral leta 1993.
Od leta 1992 je zaposlen na Šolskem centru Ptuj, v letu 2006 pa je prevzel vodenje Višje strokovne šole na Ptuju.
V letu 2001 je napisal priročnik za delo s programom Automation studio za področje krmilne tehnike. Sodeloval je pri pripravi poklicnega standarda, splošnega dela izobraževalnega dela programa ter pripravi katalogov znanj, za program mehatronik za višjo strokovno šolo v programu Phare. Pridobil je licenco Državnega izpitnega centra za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije skrbnik/skrbnica procesnih naprav – mehatronik /mehatroničarka. Sodeloval je v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.

G. Robert Harb je bil eden izmed vodilnih pri razvoju in vzpostavitvi kar štirih študijskih programov na višješolski ravni, ki so jih razvili na Ptuju.
Leta 2005 je napisal gradivo za predmetno področje mehatronike 1, ki je namenjeno študentom Višje strokovne šole, pa tudi vsem ostalim, ki se ukvarjajo s to vejo tehnike.

Ker je bila želja, da se na področju izobraževanja mladim in ostalim ponudi dodana vrednost, je soustvaril in dejavno sodeloval na področju razvoja višjega in visokega šolstva, pri čemer je ideja o razvoju programa Bionike tlela že nekaj časa, v letu 2012, pa je skupaj z ekipo, razvil visokošolski strokovni program Bionika v tehniki.
G. Robert Harb je nosilec dveh predmetov: Bionski sistemi in Bionske mikro in nano tehnologije.
Aktivno deluje na področju povezovanja med izobraževanjem in gospodarstvom in verjame, da je bionika prihodnost, verjame, da je to poklic prihodnosti!

Predavanje pri predmetu Bionski sistemi
Človek se je zgledoval po naravi in naravnih rešitvah, napredek tehnike je velikokrat pripeljal do rešitve, ki so podobne rešitvam v naravi. Sodobna tehnika mora zagotoviti minimalno porabo materiala za doseganje maksimalnih učinkov, ob tem pa mora upoštevati vedno ostrejše zahteve glede sonaravnosti in možnosti nadgradnje materialov ter njihove neškodljivosti za okolje in človeka. Zgledovati se moramo po rešitvah, ki jih je dosegla narava v skoraj štirih milijardah let, odkar se je pojavilo življenje na Zemlji. Skratka, ukvarjamo se s prenosom in uporabo rešitev, ki so se v milijonih let razvile in izboljšale v naravi, na področju tehnike. Navdihi so povsod v naravi – le videti moramo.