Skip to content

mag. Leon Pernat

predavatelj

Kontakt

leon.pernat@vsptuj.si

Status

predavatelj

Leon Pernat je leta 1987 diplomiral na univerzitetnem študijskem programu strojništva, na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, ter si pridobil strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Po diplomi se je zaposlil v tovarni TAM in kot raziskovalec delal 3 leta na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v Laboratoriju za avtomatizacijo in optimiranje proizvodnje.
Leta 1991 je končal podiplomski magistrski študij in uspešno zagovarjal magistrsko delo: »Model programiranja prilagodljivih obdelovalnih sistemom« in si s tem pridobil znanstveni naziv magister tehniških znanosti s področja strojništva.
Leta 1992 se je zaposlil v Metalni TIO, Maribor, kot vodja oddelka za študij dela in časa. Leta 1994 je bil v TAM-u Tehnološka oprema d.o.o. tehnolog projektant na področju orodjarstva. Leta 1996 je v tovarni ISKRA-RELEJI d.d. bil vodja razvoja in tehnologije ter vodja raziskovalne razvojne enote IREL Makole. Od aprila 2016 je zaposlen v podjetju TEHNOPOND d.o.o., kjer je vodja razvoja.
Od leta 1996 do 2001 je bil na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, izvoljen v naziv višji predavatelj za predmetno področje: Obdelovalne tehnologije in sistemi - za visokošolski strokovni program. Na Tehniški fakulteti je sodeloval kot pogodbeni sodelavec pri pedagoškem procesu. Senat Fakultete za strojništvo ga je leta 2003 izvolil v razvojni naziv - razvojni sodelavec. Od leta 2012 je bil na Visoki šoli na Ptuju izvoljen v naziv predavatelj za področje Tehnike in predava predmet Načrtovanje in vodenje proizvodnje.