Skip to content

dr. Janez Ekart

višji predavatelj

Kontakt

janez.ekart@vsptuj.si

Status

višji predavatelj

Dr. Janez Ekart je diplomiral leta 1985 na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, informatiko in računalništvo in s tem pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike.
Leta 2001 je pridobil znanstveni naziv magister tehniških znanosti za področje tehniškega varstva okolja. Magistrsko delo z naslovom Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki na regionalni ravni, je zagovarjal pod mentorstvom prof. dr. Nika Samca. Pod njegovim mentorstvom je tudi doktoriral. Naslov doktorske disertacije: Razvoj metodologije in postopkov proizvodnje trdnih goriv iz odpadkov.

V svoji bogati karieri, ki traja več kot 40 let, je opravljal vrsto zahtevnih nalog na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih v gospodarstvu. Sodeloval je v številnih pomembnih projektih, med drugim s področja Obnovljivih virov energije iz odpadkov ter vodil v Gorenje Surovina razvojno raziskovalni projekt. Prav tako objavlja znanstvene in strokovne prispevke in ima objavljena dva patenta. Njegove pedagoške izkušnje segajo v leto 2005, in sicer, kot predavatelj na Višji prometni šoli Maribor na višješolskem strokovnem programu »Komunala in varstvo okolja«, kjer predava predmet »Komunalna energetika« in Izbrana poglavja iz odpadkov. Prav tako sodeluje z DOBO Maribor in je habilitiran predavatelj na Fakulteti za strojništvo UM v študijskem programu Tehniško varstvo okolja za predmetno področje Okoljsko inženirstvo. Na Visoki šoli na Ptuju je habilitiran za področje Tehnike in predava dva predmeta: Energetika v bioniki in Ekologija v tehniki.