Skip to content

izr. prof. dr. Sašo Murtič

izredni profesor

Kontakt

saso.murtic@vsptuj.si

Status

izredni profesor

Po osnovni izobrazbi pravnik, delo sem opravljal na različnih vodilnih in vodstvenih položajih v MNZ in visokem šolstvu, bil sem direktor občinske uprave mestne občine Novo mesto, sedaj sem upokojeni Sekretar Ministrstva za infrastrukturo, habilitiran za področji »Pravo in logistika«, poučujem na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, Arema Visoki šoli za regionalni menedžment in Visoki šoli Ptuj. Svoje raziskave sem usmeril v proučevanje logistike, infrastrukture, prava in pravnih znanosti, inteligentnih sistemov in mobilnosti, posebej me zanima uvajanje robotov v proizvodnjo, sožitje naravne in umetne inteligence ter pravna varnost uporabe sodobnih sistemov in naprav. Pri meni je diplomiralo večje število študentov na Fakulteti za logistiko v Celju, Fakulteti za Industrijski inženiring Novo mesto in Visoki šoli za regionalni menedžment. V okviru MZI sem vodil obnovo in razvoj Letališča Edvarda Rusjana v Mariboru, DPN za Letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani, Letališče Edvarda Rusjana v Mariboru in Letališče Portorož…