Skip to content

red. prof. dr. Gorazd Urbanič

redni profesor

Kontakt

gorazd.urbanic@vsptuj.si

Status

redni profesor

Dr. Gorazd Urbanič je univerzitetni diplomirani biolog. Ukvarja se z ekologijo in upravljanjem voda. Rdeča nit njegovih raziskav so vodni organizmi kot bioindikatorji stanja vodnih ekositemov v povezavi z onesnaženjem, fizičnimi spremembami okolja in spremembami rabe tal.

Biologija in bionika
Biologija omogoča bioniko. Opazovanje organizmov v njihovem življenjskem okolju nam omogoča razumevanje prilagoditev, ki so jih organizmi razvili. Organizmov je ogromno. Živijo v zelo različnih okoljih, ki jih sooblikujejo in se nanje prilagajajo. Številne prilagoditve - značilnosti organizmov so že bile navdih bionikov. Uporabimo jih kot „primere dobre prakse“, spoznavamo pa tudi principe, ki jih je v naravi treba upoštevati.

Napredna biologija
Biologija je hitro razvijajoča znanost. Nove tehnične zmožnosti omogočajo vpogled v še neodkrite ravni organizmov ali razumevanje zapletenosti naravnih okolij v katerih organizmi živijo. Vsako leto se odkrije veliko organizmov in spozna številne detajle, ki predstavljajo nove možnosti tudi za bionike. Ob izzivih, ki jih imamo, iščemo nove bionske rešitve, pri čemer izhajamo tudi iz lastnih izzivov.