Skip to content

mag. Darja Harb

višja predavateljica

Kontakt

darja.harb@vsptuj.si

Status

višja predavateljica

Leta 1991 je diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor, smer Ekonomski odnosi s tujino. Leta 2003 je magistrirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor, smer marketing. Od leta 1991 do leta 1992 je bila zaposlena kot pripravnica v podjetju Projekta Inženiring Ptuj, na delovnem mestu sodelavka v računovodstvu in komerciali. Leta 1992 se je redno zaposlila na Šolskem centru Ptuj, kjer je do leta 2007 poučevala strokovno teoretične predmete s področja ekonomije. Leta 2005 ji je bil podeljen naziv svetnik. V letu 2007 je prevzela vodenje in koordiniranje projektov na nacionalni in mednarodni ravni s področja razvoja šolstva ter povezovanja sfere izobraževanja in gospodarstva in jih zaključila v letu 2010. Prav tako je bila vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra, predavateljica strokovnih predmetov na višješolskih programih Mehatronika, Ekonomist, Upravljanje podeželja in krajine.
Mag. Darja Harb je v letu 2012 prevzela vodenje Zavoda Revivis, ki ga je vodila do leta 2016. Od leta 2012 do 2016 pa je tudi vodila Visoko šolo na Ptuju in ogromno prispevala pri vzpostavitvi in pripravi programa Bionika v tehniki. Leta 2013 je bila habilitirana za višjo predavateljico, področje Ekonomika, kasneje tudi za Komunikacije in organizacijo.
Je nosilka dveh predmetov, in sicer Okoljska ekonomika in podjetništvo ter Poslovno komuniciranje in vodenje ter izbirnega predmeta Menedžment in bionika.