Skip to content

dr. Brigita Polanec

višja predavateljica

Kontakt

brigita.polanec@vsptuj.si

Status

višja predavateljica

Brigita Polanec je leta 2008 diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in si pridobila naziv profesorice matematike in proizvodno-tehnične vzgoje. Kasneje se je vpisala na podiplomski študij program Tehnika – področje izobraževanja na fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. V letu 2013 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Univerza v Mariboru ji je leta 2014 podelila znanstveni naslov doktorica znanosti s področja tehnike – izobraževanje.
Od leta 2002 do leta 2014 si je pridobivala delovne izkušnje v podjetju Extruzion s.p. na področju predelave polimernih gradiv. Del delovnih izkušenj si je pridobila tudi v podjetju Md Inženiring d.o.o., kjer je bila zaposlena kot mlada raziskovalka preko projekta, ki ga razpisuje Tehnološka agencija Slovenije. Glavne naloge, ki jih je opravljala so bile povezane z raziskovanjem odpadkov, predvsem pri proizvodnji trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov.
Dr. Brigita Polanec zna na zanimiv način študentom svetovati, kako upoštevati sodobna teoretska in aplikativna spoznanja med samim študijem in kasnejšo zaposlitvijo.