Skip to content

mag. Branko Bele

predavatelj

Kontakt

branko.bele@vsptuj.si

Status

predavatelj

Branko Bele, je svojo dodiplomsko izobrazbo pridobil na Univerzi v Mariboru, Tehniški fakulteti leta 1988 in si s tem pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva.
Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru in ga zaključil z zagovorom magistrskega dela septembra 1995. Tako diplomsko kot tudi magistrsko delo je temeljilo na praktičnih preizkusih določanja parametrov v sodelovanju s podjetji. Prve praktične izkušnje je pridobival gospodarstvu, v podjetju Mariborska livarna Maribor in nadaljeval kot mladi raziskovalec na UM Tehniški fakulteti.
Od leta 1992 dalje je zaposlen kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov, najprej na Srednji kovinarski, strojni in metalurški šoli v Mariboru, nato Srednji ekonomski šoli in nazadnje na Tehniškem šolskem centru Maribor. V tem času si je pridobil pedagoško andragoško izobrazbo in opravil strokovni izpit.
Obiskoval je tudi šolo za ravnatelje in opravil ravnateljski izpit. Leta 2008 je pridobil naziv predavatelja višje strokovne šole za predmeta Meritve in tehnološki procesi, leta 2010 pa še za predmet Strojni elementi. Od pridobljenega naziva dalje vsako leto predava na ŠC Ptuj, Višji strokovni šoli v programu Mehatronika.
Leta 2012 je bil izvoljen v naziv predavatelj na Visoki šoli na Ptuju, izvaja predmet Mehanika in bionika v programu Bionika v tehniki.