Skip to content

Stanislav Plazar

višji predavatelj

Contact

stanislav.plazar@vsp.si

Status

višji predavatelj

Stanislav Plazar je leta 1988 diplomiral na univerzitetnem študijskem programu strojništva, na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, ter si pridobil strokovni naslov univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 1989 se je vpisal na podiplomski študijski program Strojništva na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, za pridobitev znanstvenega naslova magister znanosti. Magistrsko nalogo, z naslovom Prispevek k avtomatiziranemu konstruiranju preoblikovanih orodij za striženje pločevine, je uspešno zagovarjal 1993 in si s tem pridobil znanstveni naziv magister tehniških znanosti s področja strojništva.
Od leta 1988 do 1991, je bil zaposlen na Tehniški fakulteti v Mariboru, kjer je do pridobitve naziva magister znanosti opravljal dela in naloge asistenta za predmetno področje tehnologija preoblikovanja. Od leta 1992 do 2007 je bil zaposlen na Srednji, kovinarski, strojni in metalurški šoli Maribor, kjer je opravljal dela učitelja strokovno-teoretičnih predmetov na področju strojništva in vodja izobraževanja odraslih. Od leta 2007 je zaposlen na Šolskem centru na Ptuju na Višji strokovni šoli, kot organizator praktičnega izobraževanja, predavatelj predmetov meritve v Mehatroniki in tehnološki procesi. Ob rednem delu je sodeloval v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih v projektih MUNUS, MUNUS2, Job Rotation, SEKER, BIONIKA, EOF, ter je predsednik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na višji šoli in je tudi notranji presojevalec kakovosti.
Izpostaviti velja, da je tudi sodeloval pri razvoju višješolskih programov in da je soavtor visokošolskega programa Bionika v tehniki. Od svojega prvega imenovanja na Visoki šoli na Ptuju leta 2013 je nosilec za predmete Gradiva, Celovita kakovost in poslovna odličnost in Meritve v tehniki.

en_USEnglish