Skip to content

Sagadin Gregor

predavatelj

Contact

gregor.sagadin@vsptuj.si

Status

predavatelj

Gregor Sagadin je diplomiral leta 2010 na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, in si pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. . Leta 2010 se je vpisal na podiplomski študijski program Strojništva na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, smer računalniško in eksperimentalno modeliranje prenosnih pojavov, za pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti. Doktorsko disertacijo z naslovom Večfazni numerični model razpršilnega sušenja suspenzije zeolit-voda, je uspešno zagovarjal leta 2014. Je strokovno in znanstveno dejaven.
Dr. Sagadin je strokovnjak s področja gospodarstva, pri čemer je usmerjen v različne projekte. Prosti čas posveča glasbi in letalstvu.

Opis predmeta Snovanje bionskih sistemov
Predstavljena je vloga in pomen obvladovanja razvoja novih bionskih izdelkov. Študenti se uvodoma seznanijo s sistematičnimi pristopi snovanja bionskih sistemov, vse od razvojno konstrukcijskega procesa skladnega s standardi in veljavnimi tehničnimi predpisi, ter do osnov klasičnih in sodobnih obdelovalnih postopkov (3D tiskanje). Predavanja vsebujejo tudi osnovno predstavitev sodobnih trendov na področju konstruiranja (optimiranje, ergonomija, estetika). V sklopu predmeta se podrobneje seznanijo z CAD konstruiranjem.

en_USEnglish