Skip to content

Martin Terbuc

docent

Contact

martin.terbuc@vsptuj.si

Status

docent

Martin Terbuc je diplomiral 1984 na Univerzi v Mariboru, na Visoki tehniški šoli, Oddelku za elektrotehniko, smer informatika in si pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike na smeri avtomatike.
Dr. Terbuc je zaposlen kot predavatelj na Višji strokovni šoli v okviru Šolskega centra Ptuj. Ima 36 let delovnih izkušenj od tega 22 let kot raziskovalec in docent na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in 10 let kot predavatelj. V tem času je bil vodja in je sodeloval v več evropskih projektih, kot npr. Enter+, Biomehatronica, MID, Focus-SIAT.
Predvsem so pomembne njegove praktične izkušnje, kot npr. sodelovanje in vodenje projekta robotskega sistema za Slovenske železnice, vpeljave e-učenja na Inštitutu za robotiko ter vpeljavo Moodle LMS, ki je še vedno v uporabi na Univerzi v Mariboru. Aplikativno raziskovanje skupaj s študenti dr. Terbuc izvaja tudi na Višji šoli, npr. avtomatiziranje proizvodnih naprav za kovinsko predelovalno industrijo z uporabo GNU/Linux sistema. Trenutno izvaja raziskave na področju mikroračunalniških sistemov za delo v sprotnem času in na področju robotskih krmilnikov, kjer sodeluje tudi z Inštitutom za robotiko na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
Dr. Terbuc je tudi vodja programa Mehatronika in laboratorija »Hiša naprednih tehnologij« na Visoki šoli na Ptuju pa je nosilec dveh predmetov: Čutila sistema in Biomehatronike.

en_USEnglish