Skip to content

Janez Petek

docent

Contact

janez.petek@vsptuj.si

Status

docent

Dr. Janez Petek ima dolgoletne in bogate izkušnje, tako na področju gospodarstva in področju pedagoške dejavnosti. Diplomiral je leta 1992 na Univerzi v Mariboru, Visoki tehniški šoli, Oddelku za kemijsko tehnologijo. Diplomo je nadgradil z znanstvenim nazivom magister, kasneje z doktoratom znanosti pod mentorstvom prof. dr. Petra Glaviča. Zagovarjal je doktorsko disertacijo z naslovom Čistejša proizvodnja in preventivno varstvo okolja, racionalna raba energije. Njegovo pedagoško delovanje sega v leto 1998. Leta 1996 je kot mladi raziskovalec, skupaj s partnerjem z gospodarstva, ustanovil spin-off podjetje Steng armature d.o.o. (podjetje za prenos znanja iz univerze v industrijo, ki je postalo redni član Štajerskega tehnološkega podjetja. Podjetje se je kasneje preimenovalo v Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo. Vsa praktična znanja in izkušnje je vgrajeval v izbirni predmet Ekološka tehnologija, ki ga je ves čas predaval. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je bil izvoljen v naziv docent in aktivno sodeloval pri izdelavi Bolonjskega programa na FKKT ter izvajal predavanj, vaje in izpite. Prav tako je izdelal nove vsebine pri treh predmetih Bolonjskega programa na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. V svoji dolgoletni karieri je izvajal aplikativne in druge projekte v industriji, dodatna znanja pa je pridobival z lastnim študijem ali z udeleževanjem specializiranih izobraževanj. V zadnji izvolitveni dobi je raziskoval na področju analize in sinteze parno-kondenzatnih sistemov v procesnih industrijah, na področju čistejše proizvodnje in procesne energetike, zniževanju emisij v zrak v proizvodnji kompozitnih izdelkov. Zadnji raziskovalni dosežki so bili doseženi na področju rekuperacije odpadne toplote v prehrambeni industriji in energetiki v javnem sektorju (možnosti uvajanja obnovljivih virov energije, razvoj daljinskih sistemov ogrevanja, energetski pregledi energetske rekonstrukcije javnih objektov. Dr. Janez Petek sodeluje v številnih mednarodnih projektih in je direktor podjetja Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. in direktor zavoda LEA Spodnje Podravje. Z Visoko šolo na Ptuju sodeluje že od leta 2012 in je nosilec predmeta Energetski sistemi.

en_USEnglish