Skip to content

Model hitre optimizacije, ki so ga navdihnile kukavice. Kukavice so zajedavci, ki odlagajo svoja jajca v gnezda drugih ptic. Izvaljene kukavice lahko potisnejo jajca gostitelja iz gnezda ali pa jih le-ta vzgoji kot svojega, pri čemer ostalim odvzemajo vitalne vire. Le-to jim omogoča, da rastejo in postajajo večji ter močnejši, kot če bi jih vzgajali starši kukavice. Kukavica je zelo inteligentna, saj izbere gnezdo drugih vrst, katerih jajčeca imajo podobno barvo njenim. S tem druge ptice pretenta in sploh ne prepoznajo tujerodnih jajca. Po drugi strani pa kukavice pred polaganjem jajc v druga gnezda skrbno opazujejo rutino in vedenje drugih vrst, da izberejo tiste, ki imajo daljši čas valjenja od njenih jajc. Kljub njeni iznajdljivosti bo 20% kukavičjih jajčec prepoznanih kot tuja jajca, gostiteljske ptice pa jih bodisi vržejo iz gnezd ali zapustijo skupaj z gnezdi. 

Zlitine z visoko entropijo se uporabljajo v različnih panogah, vključno z letalstvom. Le-te imajo več pozitivnih lastnosti, vključno z odpornostjo na lome, odpornostjo proti koroziji in oksidaciji ter uporabnostjo v visokotemperaturnem in visokotlačnem okolju. Raziskovalci so uporabili hibridni evolucijski algoritem, ki združuje Cuckoo Search (CS) in Monte Carlo algoritem. CS temelji na strategiji odlaganja jajc ptice kukavice, ki le-te odlagajo v gnezdo drugih ptic.

Algoritem CS naredi nekaj podobnega: obstaja več »gnezd«, vsako z različnim »jajcem« predstavlja možne rešitve. Gnezda tekmujejo med seboj, dokler ne najdejo najboljše rešitve. Pri zlitinah z veliko entropijo vsako »jajce« predstavlja drugačno kombinacijo zlitin in različne zlitine računalnik hitro preskusi, katera kombinacija je najuspešnejša. S kombiniranjem te strategije z znanim algoritmom Monte Carlo in matematičnim konceptom, so raziskovalci hitro našli optimalne zlitine z visoko entropijo za poljubno število aplikacij.

Prednosti: Povečana učinkovitost, skrajšan čas računanja

Aplikacije: Računalniški algoritmi, raziskovanje vesolja, znanost o materialih

Obravnavani cilji ZN za trajnostni razvoj: Industrijske inovacije in infrastruktura; Odgovorna proizvodnja in poraba

Obiščite nas na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram)

Povzeto po AskNature.org